top of page

Samoan Heritage Cricket League 2023

The Samoan Heritage Initiative Program (SHIP) festivities officially launched on April 15th, 2023, with the start of the Cricket Tournament held at Ke'ehi Lagoon Park. Participating Teams:

Samoa to the Bone, Ke'ehi Boys, Uso Fealofani, Uso Tu Ofe, Teine Samoa Moni, Teine Moli o le Ava, Teine o le Motu, Teine o le Toa o le Moana

tony-gleaton-langi-wearing-a-siapo-bark-cloth-dress-western-sam-800x800.jpg

LAU AGANU'U

Often working hand-in-hand with Lau  Gagana, it's objective is to introduce the Samoan culture to the young Samoan populace through education, and hands-on participation in traditional arts/crafts/cooking/ceremonies/
oratories to perpetuate the knowledge of cultural practices. 

manulauti.

 • A'oa'oina o Tu ma Aga a Samoa mo le fa'aolaolaina o le Aganu'u Samoa i Hawai'i.

 • U'una'i Tu ma Aga Fa'asamoa i totonu o Ekalesia ma A'oga a le Malo.

  • Tu ma Aga fa'aaloalo (3-18 tausaga)

  • Folafola meataumafa (9-18 tausga) 

  • Folafola Sua/Taufafo (14-18 tausaga) 

  • Folafola Ava (14-25 tausaga)

  • Lauga Feiloa'i

 • Lauga Usu (14-25 tausaga)

 • Lauga Tali (14-25 tausaga)

  • Lauga Fa'afetai o Meataumafa (14-25 tausaga)​

  • Lauga mo Si'i Alofa (18+ tausaga)

  • Lauga Fa'aipoipoga (18+ tausaga)

  • Lauga o Saofa'i (18+ tausaga)

  • Lauga o Maliu (18+ tausaga)

 • Tofa Saili a Ali'i, Faleupolu/To'oto'o, Aufaigaluega totofi a le Atua (Tagata matutua) 

A LEAI SE AGANU'U, ONA PO AI LEA O LE NU'U

images_edited.png

NO CULTURE, NO FUTURE

Culture is an inevitable product of human activity. Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. A nation with culture is blessed. Our Samoan culture grow on the vine of tradition and elevates our sets of beliefs. Culture sets us apart and opens our sense of belonging; a privilege to exist Without culture, we are lost. 

1200px-Seal_of_American_Samoa.svg.png
bottom of page